سیده زهرا موسوی

 

مشخصات شخصی:

 • -مرتبه علمی: استادیار
 • -تاریخ تولد:1348
 • -محل تولد : مشهد
 • ایمیل : musavisz2002@yahoo.com

مشخصات تحصیلی:

 • -دکتری: فلسفه اسلامی                      گرایش: منطق                    دانشگاه: تربیت مدرس
 • کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات عربی  گرایش: زبان و ادبیات عربی   دانشگاه: واحد تهران مرکز
 • کارشناسی ارشد : فلسفه                    گرایش :                   دانشگاه: واحد تهران مرکز
 • کارشناسی: زبان و ادبیات عربی         گرایش:          زبان و ادبیات عربی    دانشگاه: واحد تهران مرکز
 • کارشناسی : فلسفه                          گرایش : -               دانشگاه: تربیت مدرس
 • دیپلم : علوم تجربی

 

سمت های اجرایی:

 • مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
 • رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • عضو شورای فرهنگی دانشگاه

 

تجربیات پژوهشی

 

زمینه های پژوهشی:

 • ادب – قرآن – کلام –منطق – نقد ادبی

سوابق آموزشی:

 • 20سال تدریس از سال 1373