زهرا پورزمانی

مشخصات شخصی:

  مشخصات تحصیلی :

 

 • دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

 

 سمت های اجرایی :

 • - معاون دانشکده اقتصاد و حسابداری ،‌سال 1388 تا کنون  
 • - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ازسال 1380 تا کنون   

 

تجربیات پژوهشی- دانشگاهی  :

 • راهنمایی پایان نامه های دوره دکتری  رشته  حسابداری
 • مشاوره پایان نامه های دوره دکتری  رشته  حسابداری
 • راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته  حسابداری
 • مشاور پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

زمینه های  پژوهشی: 

 •  حسابداری
 • مدیریت مالی
 • حسابداری مدیریت

 

سوابق آموزشی :

 •  استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز، 1380
 • استادمدعو گروه تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد ) دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات
 • استادمدعو گروه تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ) دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال
 • استادمدعو گروه تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد  تهران جنوب

 

مقالات چاپ شده در مجلات، کنفرانس ها  و کتب:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۵ماماییمازندران
کارشناسی ارشد۱۳۷۹حسابداریآزاد تهران مرکزی
دکتری۱۳۸۵حسابداریواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)معاون دانشکده(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)