زکیه روحانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری--
کارشناسی۱۹۸۲فیزیکبنگلور
کارشناسی ارشد۱۹۸۴فیزیکبنگلور

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)معاون دانشکده هنرومعماری(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)